Χειρουργική για ενδομητρίωση

Ποιος είναι ο ρόλος της λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής χειρουργικής στην διάγνωση της ενδομητρίωσης ;

 

Η λαπαροσκοπική και ρομποτική Χειρουργική κατέχουν εξέχοντα ρόλο στη Διάγνωση και στη Θεραπεία της ενδομητρίωσης. Ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης είναι η συμβουλευτική με Γυναικολόγο Χειρουργό εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης. Παρά την μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της πάθησης αυτής, είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι τις περισσότερες φορές δεν διαγιγνώσκεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες η διάγνωση της ενδομητρίωσης καθυστερεί κατά μέσο όρο 8 έτη από την έναρξη των συμπτωμάτων. Η διάγνωση της ενδομητρίωσης μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και πολλοί γυναικολόγοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη κλινική εμπειρία να την αναγνωρίσουν εγκαίρως και να την αντιμετωπίσουν. Στη περίπτωση της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης, οι ενδομητριωσικές εστίες ενδέχεται να περάσουν απαρατήρητες από γυναικολόγους που δεν διαθέτουν την απαραίτητη εξοικείωση με τις διάφορες μορφές που μπορεί να λάβει η ενδομητρίωση.

 

Ποιος είναι ο ρόλος της λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής χειρουργικής στην θεραπεία της ενδομητρίωσης ;

 

Στα πλαίσια της λαπαροσκόπησης ή της ρομποτικής χειρουργικής, οι ενδομητριωτικές εστίες αφαιρούνται χειρουργικά (excision technique). Η απλή καυτηρίαση των ενδομητριωτικών εστιών με διαθερμία ή με χρήση ακτινών laser θεωρείται πλέον ανεπαρκής και θα πρέπει να αποφεύγεται λόγω του αυξημένου κινδύνου υποτροπής. Eπίσης σε περίπτωση εδομητριωσικών κύστεων της ωοθήκης ενδείκνυται η ολική αφαίρεση της κύστης και όχι η παρακέντησή της λόγω της επίσης αυξημένης πιθανότητας υποτροπής. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούνται χειρουργικές δεξιότητες ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατό περισσότερος ωοθηκικός ιστός.

 

Σε περιπτώσεις ελαφριάς ενδομητρίωσης, η χειρουργική επέμβαση μπορεί να περιορίζεται σε μια τοπική αφαίρεση ενδομητριωτικών εστιών, ενώ σε περιπτώσεις εκτεταμένης νόσου πρόκειται για πολλαπλές και σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις διαρκείας αρκετών ωρών. Ανάλογα λοιπόν με την έκταση και τον τύπο των ενδομητριωτικών εστιών, η αφαίρεση τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένο γυναικολόγο με μεγάλη χειρουργική εμπειρία, καθώς η εξαίρεση της εν τω βάθει ενδομητρίωσης απαιτεί την παρασκευή και διατήρηση πολλαπλών ανατομικών δομών.

 

Όταν εμπλέκεται το έντερο (λεπτό, παχύ και ορθό) ο εξειδικευμένος στην ενδομητρίωση γυναικολόγος συνεργάζεται με ειδικό χειρουργό παχέος εντέρου - ορθού για την χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιπρόσθετες χειρουργικές επεμβάσεις είναι:

  • Απελευθέρωση συμφύσεων εντέρου και των πυελικών οργάνων

  • Αφαίρεση ‘δίσκου’ (μικρού κομματιού) από το το τοίχωμα του ορθού

  • Αφαίρεση τμήματος του παχέος εντέρου ή του ορθού (εκτομή του εντέρου)

 

Σε περίπτωση εμπλοκής των ουρητήρων ή της ουροδόχου κύστης απαιτείται επίσης συνεργασία με ειδικό ουρολόγο με εξειδίκευση στην λαπαροσκοπική ή ρομποτική επανεμφύτευση ουρητήρων. Τέλος, σε περίπτωση διαφραγματικής ενδομητρίωσης, είναι απαραίτητη η εκτομή του περιτοναίου (χιτώνας που καλύπτει το εσωτερικό της κοιλιάς), μία επέμβαση που απαιτεί χειρουργικές δεξιότητες και πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ευκολία μέσω της ρομποτικής χειρουργικής.

 

 

Πρέπει η χειρουργική για την αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο γυναικολόγο ;

 

Η θεραπεία της ενδομητρίωσης αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τον γυναικολόγο, ιδιαίτερα αν δεν έχει εκπαιδευθεί επισταμένως στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η πρώτη επέμβαση είναι εξαιρετικά σημαντική και επιβάλλεται να διεξάγεται με απόλυτη ακρίβεια και φροντίδα, από εξειδικευμένους στο αντικείμενο γυναικολόγους, που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Ατελής απομάκρυνση των ενδομητριωσικών εστιών οδηγεί σε γρήγορη υποτροπή της νόσου, πολλές φορές σε βαρύτερη μορφή. Επιπρόσθετα, οι επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις φθείρουν τη γονιμότητα των ωοθηκών και επαυξάνουν τον χειρουργικό κίνδυνο. Όταν η χειρουργική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης πραγματοποιείται από γυναικολόγους εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, τα αποτελέσματα, η γονιμότητα και η ποιότητα ζωής για τις ασθενείς έχει αποδειχθεί πως είναι θεαματικά καλύτερα.

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

 

Η Δρ Δήμητρα Γεωργίου, κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης της στο Ηνωμένο Βασίλειο απέκτησε προηγμένη εκπαίδευση στην χειρουργική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης. Εκπαιδεύτηκε επί 2ετίας στην χειρουργική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης ως Fellow in Endometriosis and Minimally Invasive Surgery στο Chelsea & Westminster Hospital του Λονδίνου το οποίο είναι πιστοποιημένο κέντρο ενδομητρίωσης από την Βρετανική Εταιρία Γυναικολογικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (British Society of Gynaecological Endoscopy) και αποτελεί κέντρο αναφοράς για το Δυτικό Λονδίνο. Ακολούθως ως τ. Διευθύντρια του Chelsea & Westminster Hospital του Λονδίνου, απέκτησε μεγάλη εμπειρία πραγματοποιώντας μεγάλο αριθμό λαπαροσκοπικών και ρομποτικών επεμβάσεων για προχωρημένες περιπτώσεις ενδομητρίωσης. Είναι πιστοποιημένη στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων - Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists - RCOG) και στη Ρομποτική Χειρουργική με τη χρήση του συστήματος Da Vinci από την μητρική εταιρία Intuitive.

 

Ο Δρ Αναστάσιος Τρανούλης είναι πιστοποιημένος στην προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων - Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists - RCOG) και στην Ρομποτική Χειρουργική από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής (European Society of Robotic Gynaecological Surgery - SERGS).

 

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους ιατρούς με αναισθησιολόγους της δικής τους επιλογής για μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επιπρόσθετα, οι ιατροί του Cyprus Advanced Gynaecological Surgery πραγματοποιούν τις χειρουργικές επεμβάσεις ως ομάδα, ώστε να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και βέλτιστο αποτέλεσμα για τις ασθενείς τους.