Ακαδημαϊκό έργο

Μεταπτυχιακές Σπουδές (Μaster of Science, M.Sc), Βαθμός: «Άριστα»
Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορική Διατριβή (Doctor of Philosophy, Ph.D), Βαθμός: «Άριστα»
«Μελέτη της αιτιοπαθογένειας της λειτουργικής υποθαλαμικής αμηνόρροιας: Συσχέτιση με παράγοντες συμπεριφοράς και γονιδιακές μεταλλάξεις»

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών