Λαπαροσκοπική & Ρομποτική χειρουργική για καρκίνο του ενδομητρίου


Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του ενδομητρίου ;

 

Η ελάχιστη επεμβατική (λαπαροσκόπηση και ρομποτική) χειρουργική, θεωρείται διεθνώς ως ο ενδεδειγμένος τρόπος χειρουργικής αντιμετώπισης του καρκίνου του ενδομητρίου, λόγω της πολύ ταχύτερης ανάρρωσης, αλλά και της δυνατότητας εφαρμογής της τεχνικής του λεμφαδένα-φρουρού, η οποία αυξάνει την ακρίβεια στη διάγνωση των λεμφαδενικών μεταστάσεων και ελαττώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιπλοκές της συστηματικής ριζικής λεμφαδενεκτομής.

 

Από ποιον πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου ;

 

Οι γυναίκες με καρκίνο ενδομητρίου, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από Πιστοποιημένο Γυναικολόγο Ογκολόγο, καθώς είναι αποδεδειγμένο ότι έτσι βελτιώνεται το προσδόκιμο επιβίωσης και η πιθανότητα για πλήρη ίαση των ασθενών, ενώ επίσης μειώνονται οι μετεγχειρητικές επιπλοκές. Επίσης, όποτε αυτό είναι εφικτό, οι γυναίκες με υποψία καρκίνου του ενδομητρίου, θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις και να λαμβάνουν συμβουλευτική από Εξειδικευμένο Γυναικολόγο Ογκολόγο εξαρχής, καθώς τα αποτελέσματα για τις ασθενείς έχει αποδειχθεί πως είναι θεαματικά καλύτερα.   

 

Πώς αντιμετωπίζεται ο καρκίνος του ενδομητρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες με αναγνωρισμένη εξειδίκευση της Γυναικολογικής Ογκολογίας ;

 

Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες μεγάλες χώρες του εξωτερικού απέδειξαν πως οι ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου που αντιμετωπίζονται χειρουργικά από Πιστοποιημένους Γυναικολόγους Ογκολόγους έχουν σημαντικά βελτιωμένα ογκολογικά αποτελέσματα, πολύ λιγότερες επιπλοκές και καλύτερη μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής. Το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων - Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists - RCOG) και η Ευρωπαϊκή Εταιρία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynaecological Oncology - ESGO), θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου, από Πιστοποιημένους Γυναικολόγους Ογκολόγους, προκειμένου να θεωρήσει πως ένα νοσοκομείο πληροί τα ποιοτικά κριτήρια να νοσηλεύει αντίστοιχες ασθενείς.

 

Πότε θεωρείται ο Γυναικολόγος Ογκολόγος απόλυτα ικανός να αντιμετωπίζει ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου ;

 

Με βάση τα ποιοτικά κριτήρια του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων - Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists - RCOG) και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynaecological Oncology - ESGO), τουλάχιστον το 95% των ασθενών με καρκίνο του ενδομητρίου θα πρέπει να χειρουργούνται από Πιστοποιημένο Γυναικολόγο Ογκολόγο. Για να θεωρηθεί ο Γυναικολόγος Ογκολόγος απόλυτα ικανός να αντιμετωπίζει ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου θα πρέπει μεταξύ άλλων:

 

  • να χειρουργεί λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά τουλάχιστον το 80% των περιστατικών με νόσο αρχικών σταδίων

  • να χειρουργεί λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά ασθενείς με παχυσαρκία και νόσο αρχικών σταδίων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%

  • να αφαιρεί λεμφαδένες σε ασθενείς με νόσο αρχικών σταδίων που θεωρείται υψηλού-ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου για υποτροπή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85%

  • να πραγματοποιεί την τεχνική του λεμφαδένα-φρουρού τουλάχιστον στο 90% των περιστατικών που χρήζουν λεμφαδενεκτομής

  • να χρησιμοποιεί τη φθορίζουσα χρωστική πράσινο της ινδοκυανίνης (indocyanine green - ICG) τουλάχιστον στο 95% των ασθενών που υποβάλλονται στην τεχνική του λεμφαδένα-φρουρού

  • να αφαιρεί ριζικά όλες τις μεταστατικές εστίες τουλάχιστον στο 75% των ασθενών με νόσο προχωρημένων σταδίων

 

Ποιες είναι η επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με λαπαροσκοπική ή ρομποτική χειρουργική σε ασθενείς με καρκίνο του ενδομητρίου ;

 

Ανάλογα με τα ευρήματα της ιστολογικής εξέτασης και του απεικονιστικού ελέγχου οι πιθανές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται με την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική περιλαμβάνουν:

 

Εκτός των χειρουργικών δεξιοτήτων, γιατί είναι απαραίτητο να λάβω συμβουλευτική από έναν πιστοποιημένο Γυναικολόγο Ογκολόγο ;

 

Ο διαπιστευμένος Γυναικολόγος Ογκολόγος διαθέτει τις γνώσεις ώστε να παρέχει συμβουλευτική σχετικά με τον κληρονομικό καρκίνο του ενδομητρίου, όπως επίσης συμβουλευτική, φαρμακευτική θεραπεία (προγεστερόνη), και χειρουργικές επεμβάσεις για τη διατήρηση της γονιμότητας σε νέες γυναίκες. Ο Γυναικολόγος Ογκολόγος γνωρίζει σε βάθος την επίδραση της διάγνωσης και θεραπείας μίας γυναικολογικής κακοήθειας στη ζωή της γυναίκας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικότητας, της μελλοντικής γονιμότητας, και της ποιότητας ζωής καθώς επίσης και τις κοινωνικές και οικογενειακές προεκτάσεις αυτών.

 

Τέλος, η θεραπεία της ασθενούς με γυναικολογικό καρκίνο δε σταματάει με τη διενέργεια του χειρουργείου για την αφαίρεση του όγκου, αλλά συνεχίζεται να ελέγχεται μετεγχειρητικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, από τον Γυναικολόγο Ογκολόγο για τη συνέχιση της θεραπείας και την έγκαιρη διάγνωση τυχόν υποτροπής.

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

 

Ο Δρ Αναστάσιος Τρανούλης είναι πιστοποιημένος Γυναικολόγος Ογκολόγος από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων - Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists - RCOG) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynaecological Oncology - ESGO) και πιστοποιημένος στην Ρομποτική Χειρουργική από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ρομποτικής Γυναικολογικής Χειρουργικής (European Society of Robotic Gynaecological Surgery - SERGS). Έχει επίσης μετεκπαιδευτεί στην Κυτταρομειωτική Χειρουργική με Υπέρθερμη Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία (HIPEC) για την χειρουργική αντιμετώπιση του Ψευδομυξώματος και της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης.

Η Δρ Δήμητρα Γεωργίου είναι εξειδικευμένη στην διάγνωση και θεραπεία του αρχόμενου Γυναικολογικού Καρκίνου. Είναι επίσης πιστοποιημένη στη Ρομποτική Χειρουργική με τη χρήση του συστήματος Da Vinci από την μητρική εταιρεία Intuitive.

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους ιατρούς με αναισθησιολόγους της δικής τους επιλογής για μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επιπρόσθετα, οι ιατροί του Cyprus Advanced Gynaecological Surgery πραγματοποιούν τις χειρουργικές επεμβάσεις ως ομάδα, ώστε να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και βέλτιστο αποτέλεσμα για τις ασθενείς τους.