Ριζική υστερεκτομή

Τι είναι η ριζική υστερεκτομή ;

 

Η ριζική υστερεκτομή αποτελεί την κλασική χειρουργική θεραπεία των αρχικών σταδίων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Σε αντίθεση με την απλή υστερεκτομή, εκτός της μήτρας και του τραχήλου της μήτρας, αφαιρούνται και οι ιστοί που περιβάλλουν τον τράχηλο της μήτρας (παραμήτρια) καθώς επίσης και το ανώτερο τμήμα του κόλπου, με στόχο τον καλύτερο τοπικό έλεγχο της νόσου. Η ριζική υστερεκτομή συνδυάζεται με συστηματική εξαίρεση των επιχώριων πυελικών λεμφαδένων.

 

Πώς καθορίζεται ο τύπος της ριζικής υστερεκτομής ;

 

Ο τύπος της ριζικής υστερεκτομής καθορίζεται από το μέγεθος του όγκου. Σε όγκους 2-4 εκ., η ριζική υστερεκτομή θα πρέπει να είναι πιο εκτεταμένη, πράγμα που σημαίνει ότι αφαιρείται μεγαλύτερο μέρος των παραμητρίων και του κόλπου. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι σημαντική η ανίχνευση και διατήρηση των νεύρων που πορεύονται στα παραμήτρια και είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία της ουροδόχου κύστης, του εντέρου και του κόλπου. Διατομή αυτών των νευρικών ινών μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές ούρησης, αφόδευσης ή ακόμα και να επιβαρύνει τη σεξουαλική λειτουργία.

 

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η ριζική υστερεκτομή με ελάχιστη επεμβατική χειρουργική ;

 

Μέχρι πρόσφατα, η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (λαπαροσκόπηση και ρομποτική χειρουργική) αποτελούσε τον ενδεικνυόμενο τρόπο χειρουργικής αντιμετώπισης του αρχόμενου καρκίνου του τραχήλου της μήτρας λόγω της πολύ ταχύτερης ανάρρωσης, αλλά και της δυνατότητας εφαρμογής της τεχνικής του λεμφαδένα-φρουρού. Παρόλα αυτά, η πρόσφατη τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη LACC έδειξε πως η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική για την αντιμετώπιση των αρχικών σταδίων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, συνδέεται με χειρότερη πρόγνωση και θνησιμότητα σε σχέση με το  ανοιχτό χειρουργείο.

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, η Βρετανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (British Gynaecological Cancer Society - BGCS) και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynaecological Oncology - ESGO) δημοσίευσαν κατευθυντήριες οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η ριζική υστερεκτομή για την αντιμετώπιση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας θα πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά μέσω λαπαροτομίας (ανοιχτό χειρουργείο). Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μπορεί να χρησιμποιηθεί για όγκους μικρότερους των 2 εκ και υπό άλλες προϋποθέσεις, μόνο στα πλαίσια κλινικών μελετών και εφόσον οι ασθενείς έχουν ενημερωθεί λεπτομερώς για την υψηλότερη πιθανότητα υποτροπής και θανάτου από την νόσο.

 

Ποιος πρέπει να πραγματοποιεί την ριζική υστερεκτομή ;

 

Η ριζική υστερεκτομή σε συνδυασμό με την πυελική λεμφαδενεκτομή απαιτούν υψηλή χειρουργική δεξιότητα και ως εκ τούτου θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από Πιστοποιημένο Γυναικολόγο Ογκολόγο. Η επίτευξη της εκτομής του όγκου με φυσιολογικά όρια, απαιτεί παρασκευή και διατήρηση πολλαπλών ανατομικών δομών. Η αξιολόγηση και χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας από πιστοποιημένο Γυναικολόγο Ογκολόγο εγγυάται την παροχή της πιο αποτελεσματικής και ταυτόχρονα ασφαλούς χειρουργικής θεραπείας, με βάση τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες μεγάλες χώρες του εξωτερικού απέδειξαν πως οι ασθενείς με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας που αντιμετωπίζονται χειρουργικά από Πιστοποιημένους Γυναικολόγους Ογκολόγους έχουν σημαντικά βελτιωμένα ογκολογικά αποτελέσματα, πολύ λιγότερες επιπλοκές και καλύτερη μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής.

 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

 

Ο Δρ Αναστάσιος Τρανούλης είναι πιστοποιημένος Γυναικολόγος Ογκολόγος από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων - Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists - RCOG) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynaecological Oncology - ESGO). Η Δρ Δήμητρα Γεωργίου είναι εξειδικευμένη στην διάγνωση και θεραπεία του αρχόμενου Γυναικολογικού Καρκίνου.

 

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους ιατρούς με αναισθησιολόγους της δικής τους επιλογής για μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επιπρόσθετα, οι ιατροί του Cyprus Advanced Gynaecological Surgery πραγματοποιούν τις χειρουργικές επεμβάσεις ως ομάδα, ώστε να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και βέλτιστο αποτέλεσμα για τις ασθενείς τους.