Γυναικολογικός Έλεγχος

Η γυναικολογική εξέταση πραγματοποιείται από τον γυναικολόγο και έχει ως στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων των γυναικείων γεννητικών οργάνων και μαστών. Για την διασφάλιση της καλής υγείας μιας γυναίκας, είναι σημαντικό ο γυναικολογικός έλεγχος να διενεργείται  μία φορά κάθε χρόνο.

 

Ένας πλήρης γυναικολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τα παρακάτω: