Πολυσπλαχνικές Εκτομές/Εξεντέρωση

Τι είναι οι πολυσπλαχνικές εκτομές/εξεντέρωση για υποτροπιάζοντες γυναικολογικούς καρκίνους ;

 

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις υποτροπιαζόντων γυναικολογικών καρκίνων και κυρίως του τραχήλου της μήτρας και του αιδοίου, σύγχρονες πολυσπλαχνικές εκτομές σε ένα παρασκεύασμα (en block) είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία μετά από προεγχειρητικό σχεδιασμό. Οι επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν την:

  • Πρόσθια εξεντέρωση (αφαίρεση μήτρας και ουροδόχου κύστης σε ένα παρασκεύασμα)

  • Οπίσθια εξεντέρωση (αφαίρεση μήτρας και ορθού σε ένα παρασκεύασμα)

  • Ολική εξεντέρωση (αφαίρεση μήτρας, ουροδόχου κύστης και ορθού σε ένα παρασκεύασμα)

 

Οι επεμβάσεισς αυτές μπορεί να πραγματοποιηθούν με διατήρηση (supra-levator ani exenteration) ή εξαίρεση (trans-levator ani exenteration) του πυελικού εδάφους. Στόχος είναι η επίτευξη αρνητικών ορίων εκτομής για να βελτιωθεί η συχνότητα της τοπικής υποτροπής και η συνολική επιβίωση.

 

Πόσο πολύπλοκες είναι αυτές οι επεμβάσεις ;

 

Πρόκειται για εξαιρετικά πολύπλοκες και πολύωρες επεμβάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό δυσκολίας λόγω της προηγούμενης ακτινοβόλησης της περιοχής και μεγάλη μετεγχειρητική νοσηρότητα. Πραγματοποιούνται από ομάδα εξειδικευμένων χειρουργών, η οποία εκτός του Γυναικολόγου Ογκολόγου, ενδέχεται να περιλαμβάνει Γενικό Χειρουργό με εξειδίκευση στις εξεντερώσεις, ουρολόγο με εξειδίκευση στην αποκατάσταση του ουροποιητικού συστήματος (δημιουργία νέο-κύστης), πλαστικό χειρουργό για την αποκατάσταση του πυελικού εδάφους ή/κ’ την δημιουργία νεό-κολπού, οροπεδικό και αγγειοχειρουργό.

 

Ποιος πρέπει να πραγματοποιεί τις πολυσπλαχνικές εκτομές/εξεντερώσεις ;

 

Οι εξεντερώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από ομάδα χειρουργών με μεγάλη εμπειρία στις πολυσπλαχνικές εκτομές. Οι χειρουργοί θα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία σε μεγάλα κέντρα αναφοράς και οι επεμβάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε μονάδες με τον την απαραίτητη υποδομή να υποστηρίξουν τέτοιου είδους πολύπλοκες επεμβάσεις.

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

 

 

Ο Δρ Αναστάσιος Τρανούλης είναι πιστοποιημένος Γυναικολόγος Ογκολόγος από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων - Γυναικολόγων (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists - RCOG) και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (European Society of Gynaecological Oncology - ESGO). Έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό πολυσπλαχνικών εκτομών κατά την εκπαίδευση του στο Pan-Birmingham Gynaecological Cancer Centre και στο Basingstoke Peritoneal Malignancy Institute τα οποία αποτελούν Κέντρα Αναφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεργάζεται με εξειδικευμένο Γενικό Χειρουργό, Ουρολόγο και Πλαστικό Χειρουργό της δικής του επιλογής και πραγματοποιούν τις εξεντερώσεις ως ομάδα, ώστε να προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και βέλτιστο αποτέλεσμα για τις ασθενείς τους.