Βραβεία & Διακρίσεις

Υποτροφία για Fellowship από την Βρετανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (BGCS)
Jean Perrin Cancer Centre, Clermond-Ferrant, Γαλλία, υπό τον Καθηγητή C. Pomel

Υποτροφία για Fellowship από την Βρετανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (BGCS)

 Basingstoke Peritoneal Malignancy Institute, υπό τον Καθηγητή B. Moran

Υποτροφία για εκπαίδευση στην Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική από την Βρετανική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκοπικής Χειρουργικής (BSGE)

ETHICON/BSGE Advanced Laparoscopic Training Programme

2o βραβείο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Αναπαραγωγής (ESHRE)
Για την εργασία: Prokineticin receptor 2 (PROKR2) mutations in functional hypothalamic amenorrhoea